:
PENGENALAN


Pusat Pendidikan Al-Ikram bermula dengan penubuhan prasekolah dan sekolah rendah pada 1 Januari 2000 di Taman Seri Gelugor, Tasek Gelugor dan seterusnya pada 1 Januari 2007 Sekolah Menengah Islam Al-Ikram ditubuhkan. Kedua-dua SRI dan SMI beroperasi dibangunan baru di alamat Lot 4360 Mukim 12, Jalan Pokok Machang, 13300 Tasek Gelugor, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Manakala Pra-Tahfiz Al-Islah kekal di Taman Seri Gelugor, Seberang Perai Utara.

SRI dan SMI Al-Ikram di daftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang dengan No Pendaftarannya JAIPP/PEND/04-KB(R)-039 dan JAIPP/PEND/04-KB-(M)0042.

PPAI (SRI, SMI dan Pra-Tahfiz Al-Islah) juga didaftarkan dengan Unit Swasta Kementerian Pelajaran Malaysia.

PPAI adalah sebuah Institusi Pendidikan di bawah Pertubuhan IKRAM Malaysia (cawangan Pulau Pinang) dan dikawal-selia oleh IKRAM-MUSLEH melalui barisan Jamaah Pengurusan Sekolah (JPS) yang dilantik oleh Jawatankuasa Negeri Pulau Pinang Pertubuhan IKRAM Malaysia.

SENARAI PUSAT PENDIDIKAN AL-IKRAM

1.Pra-Tahfiz Al-Islah

4 Tahun sehingga 6 Tahun
2.Sekolah Rendah Islam Al-Ikram (STAIL)

Tahun 1 sehingga Tahun 6
3.Sekolah Menengah Islam Al-Ikram (SMART)

Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5

 

VISI PPAI

Institusi Pendidikan Integrasi Terunggul

MISI PPAI

1.Membentuk para pelajar soleh serta menguasai ilmu yang seimbang, berkemahiran dan berketrampilan.

2.Membangun staf kerja yang berjiwa murabbi, budaya juang tinggi, dan mendokong aspirasi pendidikan IKRAM-MUSLEH.

3.Mengamalkan pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan berkesan.

 

FALSAFAH PENDIDIKAN IKRAM MUSLEH

Pendidikan adalah suatu proses yang berteraskan tauhid bagi membina insan rabbani di dalam sistem yang holistik, bersepadu, seimbang dan dinamik berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Usaha ini adalah bagi membentuk individu yang berkemampuan membangunkan kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan negara ke arah satu peradaban yang sejahtera demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

(Retreat, Okt 2016)