Anda berada di: Halaman Utama Profail Visi & Misi

Visi & Misi

E-mail Cetak PDF

VISI

Menjadi sebuah institusi pendidikan yang unggul di Negeri Pulau Pinang menjelang 2020.

MISI

1- Membentuk para pelajar soleh serta menguasai ilmu yang seimbang, berkemahiran dan berketrampilan.

2- Membangunkan saf para guru dan kakitangan yang berjiwa murabbi dan mempunyai semangat juang yang tinggi.

3- Mengamalkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap dan berkesan.

MOTO

Ilmu, Iman, Amal, Dakwah (SMART)

Untukmu Islam yang ku Cintai (STAIL)